Onder opmaak (vaak met het Engelse layout aangeduid) wordt verstaan hoe de opbouw van een ontwerp er visueel uit ziet. Het gaat dan om het lettertype, de positie op de pagina, de indeling in kolommen, waar de afbeeldingen staan, enzovoorts.

Onder meer bij kranten en bij webpagina’s is de opmaak belangrijk. Een goede opmaak zorgt ervoor dat de informatie gemakkelijk te herkennen en te lezen is.

 

 

 

 

 

 

BACK