Of het nu gaat om een personeelsadvertentie of een gewone advertentie, wij verzorgen het gehele traject. In overleg worden de juiste media gekozen en aan de hand van het budget bepalen we het formaat en de kleur van de advertentie en de frequentie van verschijnen.

Ook denken wij graag met u mee over de inzet van de diverse media en het waar en wanneer te adverteren.

Wij maken advertenties op in alle gevraagde drukformaten en fungeren indien gewenst als aanspreek punt met de drukker / uitgever.

BACK